Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Elektroniczny dzwonek szkolny

Dzięki temu uniwersalnemu urządzeniu planowanie dzwonków w szkole nareszcie stało się proste.

 

Poniżej przedstawiono najważniejsze funkcjonalności urządzenia opatrzone stosownymi grafikami.

  • Uruchamianie oraz bezpieczne wyłączanie urządzenia
  • Plany lekcji - aktywowanie oraz wstrzymywanie działania
  • Dzwonki - definiowanie, ustalanie czynności do wykonania po dzwonku
  • Znajdowanie sieci WIFI, podłączenie kablowe

Instrukcja jest dostępna także w formacie PDF.

Pobierz

INSTRUCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA

 

 

>> Aktywowanie oraz wstrzymywanie działania planów lekcji <<

 

 

 

W systemie zdefiniować można dowolna ilość planów lekcji, ale w danej chwili działać może tylko jeden - ten ze statusem AKTYWNY.

Naciśniecie przycisku zaznaczonego czerwoną ramką spowoduje przejście planu do trybu WSTRZYMANY,

a na górnej belce menu pojawi się stosowny komunikat (ramka żółta). Kolor przycisku zmieni się na zółty (ramka czerwona):

 

 

Działanie planu zostanie wstrzymane do północy, po czym nastąpi wznowienie jego działania.

Przykład: we wtorek o godzinie 10 plan zostaje wstrzymany.

W środe plan będzie działał normanie, dzwonki będą dzwonić, gdyż o północy (godzinie 00) nastąpi automatyczne aktywowanie planu.

 

 

>> Aktywowanie planów lekcji o określonym czasie<<

 

 

Jeśli chcemy wstrzymać plan na więcej niż jedną dobę, to możemy ręcznie zdefiniować czas ponownej aktywacji.

W trybie planu WSTRZYMANEGO, należy użyc przycisku edycji (zaznaczono powyżej czerwoną ramką).

 

W następnym kroku neleży kliknąć ikonę zegara w celu wywołania okna z ustawieniami czasu:

 

Teraz należy podać datę oraz godzinę ponownego aktywowania planu.

W celu zatwierdzenia proszę użyć przycisku "USTAW".

 

Po zakończeniu procedury, pod przyciskiem ze statusem planu, widoczna będzie ustawiona w poprzednim kroku data aktywacji
(zaznaczono powyżej czerwoną ramką).

Uwaga ! Ponowne naciśnięcie przycisku WSTRZYMANY spowoduje aktywowanie planu.

Przycisk działa w sekwencji AKTYWUJ/WSTRZYMAJ

 

 

>> Dodawanie oraz usuwanie planów lekcji <<

 

 

 

W celu dodania planu lekcji należy użyć przycisku "Dodaj nowy plan" w menu PLAN.

A - klonowanie planu lekcji - (powoduje powstanie klonu planu lekcji, z zachowanie wszystkich parametrów planu poza nazwą)

B - usuwanie planu lekcji - pod warunkiem, że nie jest to jedyny plan w systemie. Wtedy jest nieusuwalny.

C - edytowanie planu lekcji

D - ilość aktywnych lekcji w planie

E - godzina najwcześniejszej oraz najpóźniejszej lekcji w danym planie

 

 

1 - przycisk, którego użycie spowoduje automatyczne wypełnienie godzin rozpoczęcia oraz zakończenia lekcji

Obliczenia zostaną wykonane na podstawie zaznaczonych rodzajów lekcji i przerw - na podstawie czasu ich trwania

Operacja działa tylko w przypadku dodawania nowego planu (nie działa w przypadku edytowania już istniejącego planu)

2 - pole do wprowadzenia nazwy nowego planu lekcji

3 - pole służące do określenia godziny rozpoczęcia danej lekcji oraz zaznaczenia dni, w których wskazana lekcja ma być aktywna

Poniżej dni znajduje się pole, którego kliknięcie spowoduje zaznaczenie wszystkich dni tygodnia

W kolejnych 4 kolumnach ustala się dla danej godziny rodzaj lekcji, przerwy oraz typ dzwonka na rozpoczęcie oraz zakończenie lekcji

4 - pole w ostatniej kolumnie służy do aktywacji danej lekcji w planie. Jeśli nie zostanie zaznaczone, to dzwonek dla danej godziny nie zadziala

 

 

5 - przycisk, którego użycie spowoduje globalne zaznaczenie wszystkich pól wyboru w całym planie

6 - pole z dniami tygodnia, ale o działaniu globalnym - zaznaczenie dowolnego dnia z tego pola spowoduje zaznaczenie tego dnia we wszystkich 15 polach powyżej

7 - zaznaczenie tego pola spowoduje aktywowanie wszystkich 15 lekcji w planie

8 - przycisk ZAPISZ, który powoduje zapisanie wszelkich danych do bazy systemu

 

 

>> Dodawanie oraz usuwanie lekcji <<

 

 

 

9 - w celu dodania lekcji należy użyć przycisku Dodaj nową lekcję w menu LEKCJE

10 - edycja parametrów danej lekcji

 

 

W pole Nazwa lekcji należy wpisać dowolną nazwę lekcji.

Analogicznie w polu Czas trwania lekcji należy umieścić odpowiednią wartość.

W celu zachowania wprowadzonych zmian należy użyć przycisku Zapisz zmiany.

W celu usunięcia lekcji z systemu należy użyć przycisku Usuń.

 

 

>> Operacje związane z sygnałem dzwonka <<

 

 

 

W celu zdefiniowania nowego sygnału dzwonka należy wybrać etykietę DZWONKI w menu głównym programu

a następnie użyć przycisku DODAJ.

Przycisk EDYTUJ powoduje przejście do trybu edycji już istniejącego dzwonka.

Przycisk ZADZWOŃ uruchamia odtwarzanie wybranego dzwonka w zewnętrznym systemie audio (głośnikach szkolnych).

 

 

Nazwa dzwonka - należy podać nazwę definiowanego sygnału dzwonka

Czas trwania sygnału oraz ilość sygnałów - parametry odnoszące się do przekaźnika wyjściowego w urządzeniu:

Czas trwania sygnału - parametr definiujący czas dzwonienia tradycyjnego dzwonka elektromagnetycznego

Ilość sygnałów - parametr definiujący ilość sygnałów dzwonienia tradycyjnego dzwonka elektromagnetycznego

Parametry te pozwalają na zróżnicowanie sygnałów dzwonienia w zależności od przeznaczenia danego dzwonka.

Dzięki temu dzwonek na lekcje może składać się np. z 2 sygnałów o czasie trwania 1 sekundy każdy, a dzwonek na przerwe

może być generowany np. jako 3 sygnały o czasie trwania 2 sekundy każdy.

Sygnał dzwonka PPOŻ także można dostosować do konkretnej instrukcji przeciwpożarowej danej Szkoły.

Dodanie nowego dzwonka następuje po użyciu przycisku DODAJ.

 

 

Użycie przycisku Edycja pozwala na uzupełnienie dodatkowych parametrów sygnału dzwonka.

Czas trwania oraz ilość sygnałów - parametry te zostały wyjaśnione wcześniej i odnoszą się do tradycyjnego dzwonka elektromagnetycznego.

Plik audio - pole wyboru pliku muzycznego, który ma być odtwarzany w systemie audio (wyjście CINCH/RCA urządzenia).

Czas odtwarzania pliku audio - czas po jakim nastąpi przerwanie odtwarzania pliku, niezależnie od jego długości.

11 - parametry audio - głośność początkowa, końcowa oraz czas narastania tej głośności.

Dzięki tym ustawieniom uczniowie nie są narażeni na gwałtowne rozpoczęcie odtwarzania muzyki -

poczynając od wartości początkowej, głośność odtwarzania jest zwiększana, aż do osiągnięcia wartości końcowej.

Z racji zastosowania, dla sygnału dzwonka PPOŻ, zaleca się użycie maksymalnych parametrów głośności.

12 - Następna czynność do wykonania po dzwonku - po zakończeniu odtwarzania wybranego pliku audio system może odtworzyć komunikat.

Najczęstszym zastosowaniem jest np. komunikat z informacją "zapraszamy na przerwę" lub "zapraszamy na lekcje".

Przełącznik Pomiń czynność, jeśli to ostatni dzwonek danego dnia pozwala uniknąć sytuacji, w której po ostatnim dzwonku

nastąpiłoby odtworzenie zbędnego komunikatu.

13 - Uruchom eradio po dzwonku - włączenie radia po odtworzeniu sygnału dzwonka oraz wybór stacji radiowej.

Przełącznik Pomiń czynność, jeśli to ostatni dzwonek danego dnia pozwala uniknąć sytuacji, w której po ostatnim dzwonku

nastąpiłoby niepotrzebne włączenie radia.

Przycisk Zapisz zmiany powoduje zapisanie parametrów w pamięci urządzenia, a Zapisz zmiany i odtwórz spowoduje dodatkowe

odtworzenie całej sekwencji dzwonka w systemie audio.

Przycisk Usuń służący do kasowania definicji dzwonka pozostaje nieaktywny, jeśli edytowanu dzwonek jest wykorzystywany w którymkolwiek planie lekcji.

 

Kontakt

Zapraszam do kontaktu

Lokalizacja:

Ul. Promyka 11, 41-253 Czeladź

Zadzwoń:

602 427 338

Wysyłanie...
Błąd
Twoja widomość została wysłana. Dziękujemy!